Praktisch

Schooluren

De school opent dagelijks haar deuren  om 8u30. De kinderen worden tegen 8u50 allemaal op school verwacht. Van 12u30 tot 13u30 is er middagpauze. Om 15u10 eindigt de klasdag.

Voor- en naschoolse opvang

De oudervereniging organiseert de voor- en naschoolse opvang. Ouders kunnen beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang op volgende momenten:

Voorschoolse opvang van 7.30u tot 8.30u

Naschoolse opvang van 15.30u tot 17.30u

Op woensdag is er geen naschoolse opvang.

Tarief: 1 euro per begonnen halfuur.

 Inschrijven

Voor de inschrijvingen volgen wij, zoals alle scholen in Ronse, de procedure van het LOP. Dat wil zeggen dat wij werken met een aanmeldingsperiode. Alle informatie kunt u vinden via deze link:

http://www.ronse.be/algemeen/welzijn/onderwijs-en-vorming/artikel/kies-je-basisschool

 Vrije inschrijvingen, na mei, kunnen via info@deringelwikke.be

 

Oudervereniging

De Ringelwikke vormt een actieve gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders.  Ouderparticipatie heeft vele gezichten in onze school. In de eerste plaats worden de ouders betrokken bij de ontwikkeling en het leerproces van hun kind.
Als ervaringsdeskundigen op het gebied van hun kind is hun inbreng van groot belang voor de leraren. Zo wordt hun beeld van het kind verrijkt om het op zijn weg zo optimaal mogelijk te begeleiden. Sommige ouders nemen ook deel aan het bestuur van de school. Of ze spelen een rol in een werkgroep van de oudervereniging. Zo zetten ze zich bijvoorbeeld in voor de organisatie van een schoolfeest. Of voor het onderhoud van de gebouwen. Vele ouders verlenen ook hand- en spandiensten aan de school. Een klusdag, een klasuitstap of een extra poetsbeurt.