Ankerpunten

Buiten spelen, werken en leren

In De Ringelwikke hechten we veel waarde aan de wijsheid van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. De seizoensgebonden jaarfeesten zorgen voor een besef van het jaarverloop en verbondenheid met de natuur. De ligging van de school nabij bos en velden nodigt uit om naar buiten te gaan. Tijdens het buiten zijn ervaren de kinderen de seizoenen, weersinvloeden, volgen ze de ontwikkelingen in de natuur en beleven ze wat te zien, te horen en te proeven is.

Concreet betekent dit dat alle klassen een vaste wandeldag hebben, waarbij ze onder alle weersomstandigheden naar het bos gaan. We werken graag met natuurlijke materialen in allerlei spel- en leermomenten. We hebben enkele kippen en een kleine moestuin. Hier kunnen leerlingen zaaien en oogsten, zich verheugen, geduld kweken, verzorgen, beschouwen, samenwerken, wroeten en spitten, ontdekken, teleurgesteld en verrast worden door wat de natuur hen biedt.

Beweging

Naast het werken in en met de natuur willen wij het kind genoeg bewegingsmogelijkheden geven. In de kleuterklas gebeurt dit volop door ruimte te geven aan het vrije spel, zowel binnen als buiten. In de onderbouw wordt dit proces voortgezet door middel van bewegende lessen. Zo werken wij in onze 1e en 2e klas volgens het principe van de bewegende klas.