Pedagogie

Visie

‘Een krachtig willen, een warm voelen en een helder denken.’

Alles op zijn tijd. Om helemaal zichzelf te worden, heeft het kind niet alleen kennis nodig, maar ook een warm gevoelsleven en een sterk lichaam. Kinderen ontwikkelen deze drie vermogens in de loop van ongeveer 21 jaar.

In de eerste 7 jaren leren zij voornamelijk hun lichaam gebruiken. Kleine kinderen kruipen, lopen, rennen, springen, klauteren, hinkelen. Hierdoor wordt het lichaam hun instrument.

Vanaf 7 jaar beleven ze de dingen die op hen afkomen gevoelsmatig. Het is mooi of lelijk, goed of kwaad, smakelijk of vies, veilig of gevaarlijk, leuk of saai. Kort samengevat: het kind loopt ergens warm voor of het laat hem koud. In deze periode leert hij door het enthousiasme.

Na het 14e jaar kan hij zelf leren nadenken en oordelen. Het hoofd tenslotte geeft het vermogen tot denken en begrijpen; tot concluderen en abstraheren. Het intellect is de kroon op het werk.

Doel

‘Ontwikkeling als doel, leerstof als middel.’

Een school vormt kinderen/jongeren niet om, tot ze naadloos in de bestaande samenleving passen. De vraag die wij ons stellen is eerder: hoe kunnen deze kinderen zich zo ontplooien, dat ze als vrije en zelfbewuste mensen in staat zullen zijn vanuit zichzelf iets nieuws en verfrissends aan onze samenleving toe te voegen?

We vertrekken vanuit een voortdurende wakkerheid voor de individuele ontwikkelingsweg. Wat komt dit kind ons vertellen? Over zichzelf, over mijzelf, over de wereld?
Vanuit eerbied voor ieders eigenheid zoekt de leraar naar de beste manier om het kind of de jongere verder te begeleiden in zijn ontplooiing.

Ankerpunten

Buiten spelen, werken en leren

In De Ringelwikke hechten we veel waarde aan de wijsheid van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. De seizoensgebonden jaarfeesten zorgen voor een besef van het jaarverloop en verbondenheid met de natuur. De ligging van de school nabij bos en velden nodigt uit om naar buiten te gaan. Tijdens het buiten zijn ervaren de kinderen de seizoenen, weersinvloeden, volgen ze de ontwikkelingen in de natuur en beleven ze wat te zien, te horen en te proeven is.

Concreet betekent dit dat alle klassen een vaste wandelnamiddag hebben, waarbij ze onder alle weersomstandigheden naar buiten gaan. We werken graag met natuurlijke materialen in allerlei spel- en leermomenten. We hebben enkele kippen en een kleine moestuin. Hier kunnen leerlingen zaaien en oogsten, zich verheugen, geduld kweken, verzorgen, beschouwen, samenwerken, wroeten en spitten, ontdekken, teleurgesteld en verrast worden door wat de natuur hen biedt.

Beweging

Naast het werken in en met de natuur willen wij het kind genoeg bewegingsmogelijkheden geven. In de kleuterklas gebeurt dit volop door ruimte te geven aan het vrije spel. In de onderbouw wordt dit proces voortgezet door middel van  bewegende lessen.

Jaarfeesten

Jaarfeesten zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten waar we telkens naartoe leven met de hele school. De feesten gaan terug tot de Griekse, Keltische, Germaanse of Christelijke cultuur. Zo vieren we Michaël, Advent, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Driekoningen, Maria-Lichtmis, Pasen, Pinksteren en Sint-Jan. De manier waarop we dat doen en de aangereikte beelden worden met zorg uitgekozen in functie van de leeftijd. We willen het motief, de grondtoon van elk feest zo brengen dat iedereen, groot of klein, een stapje verder zet in zijn of haar ontwikkeling als mens.

Wij willen benadrukken dat iedereen, met welke levensovertuiging dan ook, zich thuis en welkom mag voelen op onze school.