Jaarfeesten

Jaarfeesten zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten waar we telkens naartoe leven met de hele school. De feesten gaan terug tot de Griekse, Keltische, Germaanse of Christelijke cultuur. Zo vieren we Michaël, Advent, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Driekoningen, Maria-Lichtmis, Pasen, Pinksteren en Sint-Jan. De manier waarop we dat doen en de aangereikte beelden worden met zorg uitgekozen in functie van de leeftijd. We willen het motief, de grondtoon van elk feest zo brengen dat iedereen, groot of klein, een stapje verder zet in zijn of haar ontwikkeling als mens.

Wij willen benadrukken dat iedereen, met welke levensovertuiging dan ook, zich thuis en welkom mag voelen op onze school.