Doel

‘Ontwikkeling als doel, leerstof als middel.’

Onze school vormt kinderen niet om tot ze naadloos in de bestaande samenleving passen. De vraag die wij ons stellen is eerder: hoe kunnen wij deze kinderen zo begeleiden dat ze zich  ontplooien tot vrije en zelfbewuste mensen die in staat zijn vanuit zichzelf iets nieuws en verfrissends aan onze samenleving toe te voegen?

We vertrekken vanuit een voortdurende wakkerheid voor de individuele ontwikkelingsweg. Wat komt dit kind ons vertellen? Over zichzelf, over mijzelf, over de wereld?
Vanuit eerbied voor ieders eigenheid zoekt de leraar naar de beste manier om het kind verder te begeleiden in zijn ontplooiing.