Kleuters

In de kleuterklas komt het kind in een grotere klasgroep terecht, waar kinderen zijn van 4 tot 7 jaar. Kleuters blijven drie jaar bij dezelfde leerkracht. Zo krijgt deze de kans om het kind echt te leren kennen.

Spelen is het werk van de kleuter.

Daarom is er in onze kleuterklas veel ruimte voor beweging en vrij spel. De fantasie vervult de kleuter met enthousiasme en geeft hem de kans om voortdurend nieuwe mogelijkheden te scheppen. Het speelmateriaal is steeds van natuurlijke oorsprong: we kiezen voor bijenwas, wol, houten blokken, zijden manteltjes… . Zij geven een warme, huiselijke sfeer in de klas en zijn een rijkdom voor de zintuigen.

We hechten ook belang aan de kwaliteit van de voeding. Het eten dat we aanbieden op school is gezond en zo veel mogelijk zelf bereid.

In onze kleuterklas zijn ritme en herhaling de fundamenten. Dit zorgt voor de nodige rust die ieder kind nodig heeft om zijn weg te kunnen bewandelen. Elke week heeft een vast ritme en wordt gekenmerkt door vaste activiteiten, bijvoorbeeld: maandag brood bakken, dinsdag soep maken, woensdag fruitsap persen, donderdag schilderen, vrijdag tekenen,… De leerkracht verzorgt het klasleven en de kinderen stromen mee vanuit de nabootsing. Via het nabootsen van alledaagse praktische handelingen leggen zij goede gewoontes aan voor het latere leven en werken.

De jaarfeesten, waar we de seizoenen vieren, zijn ankerpunten doorheen het jaar waar we samen met de kinderen naar toeleven. Zo krijgen herfst, winter, lente en zomer en al hun schakeringen een bijzondere plek in onze klassen.

Schoolrijpheid

Bij de overgang van de kleuterklas naar de eerste klas wordt bij alle kinderen van 6 jaar een schoolrijpheidsonderzoek afgenomen.

Vermits de Steinerschool kinderen wil begeleiden in hun ontwikkeling in het denken, voelen en willen verwachten we dat ze bij het begin van de eerste klas niet alleen op intellectueel gebied wakker en rijp zijn, maar ook sociaal-emotioneel en fysiek-motorisch.

Als een kind bij ons 6 wordt, gaan wij vanuit de klasobservaties en het schoolrijpheidsonderzoek in gesprek met de ouders om te kijken of het kind al dan niet klaar is om de overstap naar de eerste klas te maken.