Oudervereniging

De Ringelwikke vormt een actieve gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders.  Ouderparticipatie heeft vele gezichten in onze school. In de eerste plaats worden de ouders betrokken bij de ontwikkeling en het leerproces van hun kind.
Als ervaringsdeskundigen op het gebied van hun kind is hun inbreng van groot belang voor de leraren. Zo wordt hun beeld van het kind verrijkt om het op zijn weg zo optimaal mogelijk te begeleiden. Sommige ouders nemen ook deel aan het bestuur van de school. Of ze spelen een rol in een werkgroep van de oudervereniging. Zo zetten ze zich bijvoorbeeld in voor de organisatie van een schoolfeest. Of voor het onderhoud van de gebouwen. Vele ouders verlenen ook hand- en spandiensten aan de school. Een klusdag, een klasuitstap of een extra poetsbeurt.